Genel Bilgiler

TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ

TARİHÇE

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, gelişen Türk tekstil endüstrisine yaratıcılıkları ile katkıda bulunacak elemanlar yetiştirmek amacı ile, 1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulunun 5 bölümünden birisi olarak kuruldu. Başlangıçta çok sayıda Alman uzmanın desteklediği eğitim kadrosu ilk mezunların katılımı ile güçlendi. Tekstil sektörünün temeli diyebileceğimiz Sümerbank fabrikalarında çok sayıda Tatbiki Güzel Sanatlar mezunları yer aldı. İstanbul, Bursa başta olmak üzere tüm Sümerbank tekstil fabrikalarında tekstil bölümü mezunları sektöre katkıda bulundu ve sanayi eğitim ilişkisinin sıcak tutulması ilke olarak hep varoldu. Bölüm, Bulgaristan Oreşak 1984 Dünya El Sanatları sergisinde birincilik ödülü olan madalya ile, Novum Gebrauschs Graphik (Ağustos 8/78 )gibi önemli yayın organlarındaki kendisinden övgü ile söz eden yazılarla, İSOSEM, OTİM, HİLTON, C.N.R, TÜYAP gibi birçok galeri, fuar ve sanat merkezindeki kapsamlı sergileri ve yurt dışındaki ses getiren etkinlikleri, tekstil modasında dünyaca tanınan, yarışmalarda ödül alan mezunları, endüstriye verdiği tasarım hizmetleri ve öğretim elemanlarının bireysel başarılarıyla dokuma, baskı ve giyim tasarımı alanlarında önderliğini her zaman sürdürmüştür. Ayrıca köklü bir tekstil kültürüne sahip olan ülkemizde yapılan ulusal ve uluslararası bilimsel ve sanatsal toplantılarda öğretim elemanları birikimlerini tekstil akademik ortamına taşımışlardır. 1982 yılında Türk üniversitelerindeki değişiklikle, T.G.S.Y.O 1983 yılında Marmara Üniversitesi’ne bağlandıktan sonraki süreçte Tekstil Bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yer aldı ve başlangıçtaki, ”biçim ve işlev ilişkisinden doğan, yaratıcı gücü, tekstil endüstrisine ve onun tekniklerini geliştirmek üzere uygulamak” olan üretime dönük sanat eğitimi ana ilkesini sürdürmektedir. Tekstil Bölümü Uluslararası etkinlikleri, dünya çapındaki tekstil ve moda tasarımcısı öğrenci ve mezunları, ödülleri ve bireysel akademik ve sanatsal başarılara sahip öğretim kadrosuyla eğitimine devam etmektedir. Öğrencilerin İTHİB, İTKİB, TGSD, Deri Ürünleri tasarımı, TAÇ Desen Tasarımı gibi birçok yarışmada son onyıldır süregelen başarı ödülleri Bölümün başarısının da göstergesidir. Uluslararası platformda Euroskill Tasarım yarışması, Triumph İç Giyim Tasarım yarışması gibi yarışmalarda da Bölüm öğrencileri ödüllere sahiptirler. Bu yarışmalar öğrencilerin başarılarını olduğu kadar yaratıcılık ve yenilikçilik anlamında Eğitim-Sektör işbirliklerini de temsil etmektedir. Tekstil Bölümü sanayi ile ortak projeler de gerçekleştirmekte, öğrencilerin önemli birçok ulusal ve uluslararası tasarım fuarlarında kurdukları standlarla tanıtımını sağlamaktadır. Swarovski Kristal Elements 5. Üniversite uygulama atölyesini bu Bölüm’de kurmuştur. Tekstil Bölümü Tekstil Sektörünün ihtiyacı olan yaratıcı gücü verdiği çok yönlü eğitimle sağlamaya devam etmektedir.

 

BÖLÜMÜN AMACI

Bölümün amacı öğrencinin görsel algısını ve yaratıcı gücünü geliştirmektir. Tekstil tasarımcı adayları tasarımlarını gerçekleştirirken yeteneklerini ve yaratıcı düşüncelerini tekstil endüstrisine uyarlamak üzere de eğitilmektedirler. Bölüm endüstriye tasarım yarışmalarına katılarak yeni ve yaratıcı tasarımlarla destek vermektedir. Form ve fonksiyonelliğe bağlı yaratıcı gücü kullanırken tekstil endüstrisinin gelişimine ve teknolojisine ayak uydurmak bölümün amacını oluşturmaktadır.

EĞİTİM

Dokuma Tasarımı: Dokuma teknikleri ile tasarım projeleri yapılır. Halı-kilim tezgahları, 4 çerçeveli el tezgahları, 24 çerçeveli şablon tezgahları bulunduğu dokuma atölyesindeki donanım ile dokuma kumaşlar ve sanat objeleri üretimi yapılır.

Baskı Tasarımı: Tekstil baskıcılığının temelini oluşturan, yazmacılıktan şablon baskıcılığa kadar çeşitli baskı tekniklerinin uygulandığı baskı atölyesi, deneysel çalışmaların yapıldığı baskı-batik- boya atölyesi bulunur. Hem serbest, hem de raporlu baskı denemelerinin yapıldığı çağdaş tasarımlar ile üretim projeleri yapılmaktadır.

Giyim Tasarımı: Biçim ve hacim, malzeme ilişkisinin denendiği giyim atölyesi ve dikiş tekniklerinin uygulandığı dikiş atölyesi bulunmaktadır. Yaratıcılığın ön planda olduğu serbest sanatsal çalışmalar yanı sıra hazır giyime yönelik uygulamalar ve teknik derslerde yer almaktadır.

Örme Tasarımı: Örme teknikleri ile tasarım projeleri yapılır. Bir adet 12 gauge, dört adet 7 gauge, iki adet 5 gauge ve bir adet 3 gauge v tipi elörme makinesinin bulunduğu örme atölyesindeki donanım ile örme kumaşlar ve sanat objeleri üretimi yapılır.

Öğrenciler her dalda tasarı ve araştırmalarını alanın malzemeleri ve teknikleri ile uygular ve her türlü yaratıcılığının sınırlarını zorlayan estetik, teknik projeler ve sanatsal tekstiller üretilen serbest atölye çalışmaları yaparlar. Tekstil sektörünün önemli kuruluşlarının desteği ile kurulan bilgisayar atölyesi bölümün tüm öğrencilerine hizmet vermektedir. Tekstil Sanatları Bölümü, bugün sektörün katma değeri yüksek ürün konusundaki gereksinimini karşılayacak, yetenekli, becerileri geliştirilmiş, yaratıcılığı
yüksek elemanlar yetiştirmeyi sürdürmektedir.

1. yılda; Temel sanat eğitimi ile tüm bölümlerle ortak olan kültür dersleri alınmaktadır. Birinci sınıfta, zorunlu bölüm dersleri olarak “buluş kompozisyon”, “genel tekstil teknolojisi”, “kumaş yapı bilgisi” bulunmaktadır. Seçmeli ders yoktur.

2. yılda zorunlu tasarıma giriş derslerinin yanında zorunlu teknik dersler ile tekstil el sanatları ve kültür dersleri ve birçok seçmeli özgün tekstil konuları bulunmaktadır.

3. yıl uzmanlaşma yılı olup, öğrenci dokuma, baskı, giyim veya örme alanından birini seçer diğer alanlardan seçmeli dersler alır. Zorunlu stajlar tamamlanır.

4. yılda alanında tekstil sanat ve tasarım projeleri yapar. Tüm birikimini ve tasarımcı kimliğini ortaya koyduğu, diplma projesinin jüri tarafından kabulünden sonra mezun olur. Özgün yaratıcılık ve üretim proje çalışması öğrencinin baştan sona tek başına programladığı ve üretimle sonuçlanan çok önemli bir aşama olarak 50 yıl süresince önemle korunmuştur. Böylece mezun olan tasarımcı adayı; tekstil endüstrisinde bir kuruluşta ya da serbest tasarımcı olarak çalışmaya başlamaktadır.

 


Bu sayfa Tekstil Bölümü tarafından en son 08.06.2020 01:08:23 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM